Utlåtande – bok

Jag är mållös, vilken bok! Den har inspirerat, berört och givit mig nytt perspektiv på livet.

THERESE HOLMGREN