Utlåtande – bok

Vi träffades snabbt på bokmässan och jag köpte er spännande bok, som jag nu läst från pärm till pärm. Jag är en vanlig civilingenjör, uppfostrad i en akademisk, ateistisk familj, så min grundinställning sedan barnsben har varit skeptisk till allt som inte är vetenskapligt bevisat. Har dock efter hand insett att det är klart att vi inte kan förklara och förstå allt, att det finns fler dimensioner som vi inte kan se. Och att det finns en mening som vi inte kan förklara, men som det räcker att känna. Spännande när ni skriver om en ny tidsålder, jag hoppas att detta skifte innebär att vi går ifrån det ytliga och självcentrerade tankesätt som råder idag, till något som istället ser till oss alla som en helhet.

STINA GUNNARSSON, CIVILINGENJÖR, VINNARE AV KONSTNÄRSDRÖMMEN 2016