Tips – hälsa & livsstil

I dag är det känt, utom alla tvivel, att läkekonsten som utövades av “häxorna” för ett halvsekel sedan inte alls var förknippad med onda krafter. Den byggde i stället på en förståelse för vad människor (och även djur) behöver för att fungera och hålla sig friska.

Utövandet gick i arv från generation till generation, och kunskaperna, som baserades på naturens apotek, sträckte sig även bortom medicinalväxter, ormgift, grodsekret och allsköns dekokter. Det omfattade inte bara det fysiska och biologiska utan även det själsliga.

Efter århundraden av fördomar, rädsla och förtryck, som fick kunskaperna att i det närmaste utplånas, är dessa på väg att återupptäckas. Alternativa metoder sprider sig i världens upplysta, framåtskridande och nytänkande länder. Ja, trenden kan verka “ny” men kunskapen är alltså gammal, och egentligen bara nyupptäckt.

Tyvärr har vi ännu inte sett så mycket av den här utvecklingen i Sverige. Här fortsätter i stället häxjakten på alternativa metoder …

Men det håller på att bli ombytta roller, när fler och fler tillkortakommanden inom skolmedicinen uppdagas.

Och vad menar vi med det, undrar du säkert. Jo, vår moderna läkekonst är ypperlig när det gäller akutsjukvård, men den har stora brister inom både proaktiv hälsovård och integrativ medicin. Ja, kunskaperna är rentav försvinnande små.

Helhetssyn saknas

Kanske kände häxorna till mer om detta, eller så gjorde de inte det. Men i dag finns det faktiskt vetenskaplig forskning att utgå ifrån. Sambandet mellan livsstil, och fysisk och psykisk hälsa, är väldokumenterat. Tyvärr används inte denna kunskap speciellt mycket inom den traditionella sjukvården eftersom läkarna varken har utbildning eller till uppgift att förebygga sjukdomar – bara att bota det som redan blivit sjukt.

Många som arbetar inom vården har stora hjärtan och önskar allra helst att människor ska förbli friska. Problemet är att de tar hand om oss först när det redan är, så att säga, för sent. Då sorteras patienter in i olika fack som i de flesta fall har alldeles för höga och tjocka väggar mellan sig.

Det medför att övergripande vård, att se till hela människans behov, inte får tillräckligt utrymme. Åtgärder sätts in för att bli av med symptom i stället för att komma tillrätta med rotorsaken.

Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg, att det praktiskt taget inte finns någon frisk människa mer.
Aldous Huxley

Var går gränsen mellan sjuk och frisk?

Vårdsystemet lider av en egen sjukdom – en allvarlig och dödlig sådan som drabbat toppen på pyramiden – corrupta procuratio (dvs korrumperad ledning) – och det är mycket alarmerande. De medicinska försörjningsleden uppvisar nämligen ofta en enorm girighet där läkemedelsföretagen dansar vals med myndigheterna.

Vinstintresse är största fokus, och det inom snart sagt alla delar av farmakologin, och det är särskilt framträdande inom psykofarmaka.

Läkemedelsforskning låter för många seriöst och trovärdigt och förknippas ofta med det ädla syftet att hjälpa mänskligheten att komma till rätta med och till och med utrota sjukdomar. Faktum är att det i dag på många håll är tvärtom, eftersom läkemedelsbranschen styrs av vanliga ekonomer och säljare som gjort karriär och nu sitter som ansvariga i toppen på bolagens ledningsgrupper och marknadsavdelningar.

De kräver lojala forskare som inte bråkar om vad som är bäst för patienterna. Det är viktigt att du förstår att läkemedelsbolagen är som vilka andra vinstdrivande företag som helst.

Det handlar om att förändra människors uppfattning om sjukdomar

Psykiatrin håller sig inte inom de ramar de bör – det vill säga ägnar sig åt att hjälpa människor med allvarliga psykiska problem. I stället flyttas gränserna utåt, så att vanliga mänskliga beteenden ska kunna klassas som sjukdomar.

Det finns en “sjukt” stor kreativitet i marknadsföringen av nya mediciner för psykisk ohälsa.

Avslöjanden från tidigare höga chefer, som till slut lyssnat på sitt samvete och talat ut, visar en skrämmande uppfinningsrikedom vid lansering av nya, nästintill overksamma mediciner.

Nej, fel uttryckt – medicinerna är inte “overksamma”, för de har i många fall förfärliga effekter och bieffekter på patienterna som tar dem. Men de är fullständig odugliga på att bota själva orsaken till problemen. I själva verket är det ytterst få mediciner som har den förmågan – att komma tillrätta med grundproblemet.

Vägra följa John är genomläst! Det var en fantastisk resa genom minerat område, både i holistiskt perspektiv och i den distinkta skildringen av både läkemedels- och livsmedelsindustrin! I 39 år har jag arbetat som kirurg och med åren blivit alltmer distanserad till den våldsamma girighet som läkemedelsbranschen uppvisar. Likaså gäller detta livsmedelsindustrin. Detta är oerhört viktig information till oss, vanliga Svenssons! Tack båda två för boken!

Johan Sällström, medicine doktor, kirurg

Får inte rätt hjälp

Enligt färska siffror från Socialstyrelsen använder drygt 1,6 miljoner individer i Sverige, det vill säga ungefär 17 procent av befolkningen, någon form av psykofarmaka och det är en ökande trend. Trots detta fortsätter människor att må allt sämre!

Vi möter många som har fastnat i psykisk ohälsa, trots att de egentligen inte är sjuka. Men de har blivit bemötta som att de är det, och som enda “hjälp” fått läkemedel som bara gjort dem sämre.

Det är anmärkningsvärt när en psykiatriker, överläkare och chef för en psykiatrisk avdelning hävdar att “terapi tror jag inte på”. Detta sades utan omsvep till en patient som ville få en vettig människa att prata med om sina bekymmer. I stället förskrevs antidepressiv medicin, ångestdämpande, sömnmedel (och ännu fler läkemedel!!) med motiveringen att “patienten är för instabil i sitt känsloliv för att klara av terapi”.

Vilka som nu för tiden verkar stå i förbund med onda krafter är med andra ord uppenbart. DET skulle ha orsakat både heta diskussioner och eldfängda åtgärder förr i tiden, men bolagen är så starkt infiltrerade bland både intet ont anande sjukvårdspersonal och myndighetsled att de har tillskansat sig immunitet.

Som tur är blir fler och fler medvetna om hur det ligger till, så denna historiska bubbla är på väg att spricka.

Varje botad patient är en förlorad kund.
Big Pharma

Lösningen finns!

I Vägra följa John beskriver vi framgångsfaktorerna för ett friskt och lyckligt liv.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, kuratorer och många andra som arbetar med människor, har tackat oss för att vi satt ord på det som de länge har känt och varit uppgivna inför. Många rekommenderar den här banbrytande boken (i smyg) till sina patienter.

» Här läser du mer om boken Vägra följa John: Hjärtats intelligens – hela vägen till hälsa, framgång och lycka