Tips – hälsa & livsstil

Vill du känna dig pigg, entusiastisk och full av energi?

Har du försökt allt för att bli det, men fortfarande inte lyckats?

De flesta vill gärna må så bra som möjligt, men är inte alltid lika villiga att göra de förändringar som krävs för att uppnå det. Och just det här är viktigt. För om du ska få något som du inte har, så måste du göra något som du inte tidigare gjort.

Du kanske har använt dig av samma strategier år efter år för att du trott att de är rätt, men känner ändå inte någon större skillnad. Många av dessa strategier kanske du har fått från tidningar, tv, sociala medier eller läkares och andra auktoriteters uttalanden. Sanningen är den, att det som är rätt för andra inte nödvändigtvis måste vara rätt för dig.

Den enda som egentligen vet svaret på vad som är rätt för just dig är DU!

MEN det gäller bara om du har lärt dig att lyssna på ditt hjärta i stället för ditt ego och dina präglingar.

Det är med andra ord hög tid att börja ifrågasätta det som du har lärt dig genom att lita på andras omdöme mer än ditt eget, om det inte har gett dig de resultat som du vill ha.

När du lyssnar på ditt hjärtas subtila röst, verkligen lyssnar, så kommer du att få de svar som gagnar dig bäst. Det kommer inte alltid vara så som du tror eller förväntar dig, men det kommer alltid vara det du behöver allra mest.

Och innerst inne vet du redan detta, du behöver bara börja tro på det och agera därefter!

Din livsenergi får dig att känna dig riktigt levande

Begreppet livsenergi kan för en del upplevas som lite flummigt, men faktum är att vi ofta relaterar till denna. I västvärlden pratar vi om att vi känner oss energifyllda och pigga eller dränerade och utmattade.

Ett annat ord för att beskriva livsenergi är vitalitet. Inom den kinesiska medicinen benämns livsenergi som qi, i Japan heter det ki, på sanskrit prana och inom antroposofin eterkroppen. Samtliga betyder livsenergi och är ett universellt flöde av energi hos alla levande organismer.

Det finns en stark koppling mellan livsenergi och den själsliga dimensionen som egentligen är helt uppenbar, men ändå något som inte så många känner till.

När du följer din själs intentioner och uttrycker dig och utvecklas på det sätt som det är tänkt att du ska göra här på jorden, så kommer din livsenergi att flöda och vitalisera dig. Detta påverkar dig positivt, både fysiskt och känslomässigt.

Det innebär att när du utvecklas som människa kommer du bit för bit att vinna tillbaka livslusten och den pirrande känslan, som gör att du känner dig riktigt levande. Livet blir ett spännande äventyr!

När du är pigg, entusiastisk och full av energi blir allt så mycket lättare. Det är den här må-bra-känslan som vi kallar för livsenergi eller vitalitet.

Vägen till att kunna känna din livsenergi

Gay Hendricks, doktor i psykologi och författare, har studerat människor i olika livssituationer. Han har visat att nyckeln till ett långt och lyckligt liv inte är att fokusera på sjukdomar och åldrande, utan i stället främja livslusten och livsenergin. När vi inte gör det avstannar vi i utvecklingen och börjar åldras både fysiskt och mentalt.

För att kunna känna livsenergin varje dag, behöver vi vara intresserade av att utvecklas och vilja ta reda på mer om oss själva och vårt verkliga jag.

Det framkom i Hendricks studie att många människor någonstans i vuxen ålder börjar stelna till i sinnet. Detta visar sig ofta mellan 40- och 50-årsåldern, men ibland tidigare, och kommer gradvis smygande under den period i livet då vi hittar våra roller som yrkesutövare, partner, förälder och så vidare.

Vi identifierar oss med de sammanhang vi är i, och det vi gör i det yttre blir en trygghet att hålla fast vid. Men ofta har dessa roller väldigt lite att göra med vårt verkliga jag som i stället får stå tillbaka och därför börjar förtvina.

Utmana komfortzonen

För att undvika att stagnera behöver du vara villig att anpassa dig till förändringar och prova på nya saker under hela livet.

Det måste inte alltid vara så stora kliv utanför komfortzonen, men att stanna där är inte bra för någon.

Att inte tycka om eller vilja ändra på sig handlar i grund och botten om ouppklarade rädslor, och detta är en starkt bidragande orsak till ohälsa.

Hur ser det ut för dig?

En enkel övning för att känna din livsenergi

Gör så här för att känna din livsenergi:

Blunda och håll händerna stilla framför dig.

Hur vet du att du har händer när du inte ser dem eller rör på dem?

Jo, du känner att de finns där som en del av din kropp, och det är inte på grund av att du vet det.

Anledningen till att du kan känna dem är att du är i kontakt med din livsenergi.

Lär dig att uppmärksamma hur din energinivå är vid olika tillfällen, hur den påverkas av olika situationer, olika människor, relationer, mat, sysselsättning, tv, distraktioner med mera.

Det ger dig viktig information om vad som är gynnsamt för dig och inte, och det är nyckeln till att kunna välja sådant som du mår bra av.