Utlåtande – bok

2000-talets hittills viktigaste bok! Jag önskar att alla läser den – då kan världen bli ett paradis!

OTTO RUNMARK, VD MULLINGSTORP