Utlåtande – bok

Du som är rädd för att veta hur vårt samhälle fungerar i praktiken, läs inte denna bok! Den kan totalt förändra din illusion om hur det är ställt med ditt sätt att “följa John” i det svenska samhället!

MATS BIRGERSSON, FÖRFATTARE, FÖRETAGSLEDARE