Utlåtande – bok

Vägra följa John är verkligen inspirerande och tänkvärd …
Rekommenderas varmt!

JOSEFINA TENGROTH