Utlåtande – bok

Boken är genomläst! Det var en fantastisk resa genom minerat område, både i holistiskt perspektiv och i den distinkta skildringen av både läkemedels- och livsmedelsindustrin! I 39 år har jag arbetat som kirurg och med åren blivit alltmer distanserad till den våldsamma girighet som läkemedelsbranschen uppvisar. Likaså gäller detta livsmedelsindustrin. Detta är oerhört viktig information till oss, vanliga Svenssons! Tack båda två för boken!

JOHAN SÄLLSTRÖM, MEDICINE DOKTOR, KIRURG