Utlåtande – bok

Jag är djupt imponerad och rekommenderar varmt denna bok som borde läsas av alla, inte bara de som är intresserade av personlig utveckling. En bok som ifrågasätter de så kallade “vetenskapliga sanningarna”, våra normer – ja, allt som vi matas av från media och tar som sanning. Mycket av tankarna tar jag upp i min egen bok ”Min vän Smärtan”, men här går författarna djupare in på den nya forskningen och beskriver det på ett alldeles nytt tänkvärt sätt som är lätt att ta till sig. Mycket intressant och lättläst. Gillar skarpt!
Lycka till med boken – som borde ingå i skollitteraturen.

GUNNEL SARIC