Artikel

När vi agerar utifrån inspirationens lågmälda röst är vi i samklang med det vi verkligen längtar efter. Därför behöver vi stanna upp och lyssna inåt. Det säger författarparet Anneli Påmark och Carl Österberg, aktuella med boken ”Vägra följa John”, som handlar om att sluta anpassa sig till gängse sanningar och våga öppna upp för den äkta glädjen i livet.

De är båda civilingenjörer med flera års erfarenhet som chefer inom näringslivet. Innan de träffade varandra och blev ett par präglades deras liv av snabb karriär, god ekonomi och ett stort socialt umgänge. Anneli Påmark och Carl Österberg berättar att de båda hade uppnått sina mål i livet, men ändå var det något som saknades.

– Jag hade en bild av att känslor bara var kemiska substanser i hjärnan, något som man kan styra över viljemässigt och inte behöver ta på allvar, säger Carl. Jag hade familj och kände mig framgångsrik, och egentligen var jag nog rätt så lik de flesta andra i motsvarande sociala sammanhang. Men plötsligt hände något som ledde mig in i en livskris.
– Det började med att jag kom i kontakt med en känsla som jag inte kunde styra över, en tomhet inom mig som jag inte kunde förstå. Trots att jag var så lyckad kände jag mig inte lycklig och det var en skrämmande upplevelse.

CARLS KRIS LEDDE HONOM till kursen ”Möt dig själv” på Mullingstorp där han fick kontakt med bortglömda och undanträngda känslor som han gjort sitt bästa för att dölja.

– Plötsligt kom insikten att den som jag trott var jag i själva verket var ett eko av andra människor, mina föräldrar, lärare och andra närstående, och att jag levt för att få bekräftelse utifrån, till exempel genom att spela rollen som ”den perfekta pappan”. Men jag hade varit så avstängd att jag inte ens var medveten om att jag på så sätt förminskat mig själv till att leva andras liv istället för mitt eget.

Detta uppvaknande blev starten på Carls sökande efter ett annat sätt att leva. Han började ifrågasätta sina egna tankar, åsikter, värderingar och till och med alla de kunskaper som han tillägnat sig under skolåren och under sin karriär.

ANNELI BESKRIVER SIN LIVSRESA mer som en ständig förändringsprocess. Även för henne har kursgården Mullingstorp haft stor betydelse.

– När jag för tjugo år sedan deltog i ”Möt dig själv” kände jag mig för första gången riktigt levande, det var en känsla av att vakna upp. Jag valde att släppa allt och började arbeta som hälsokonsult.

– Snart blev mitt liv precis som jag hade önskat. Jag levde i en bra relation med man och två barn. Vi hade stort umgänge på fritiden, jag tränade och åkte Vasaloppet, vi renoverade huset, byggde swimmingpool och installerade braskamin.

Men uppbrott och förändring knackade återigen på dörren. Anneli separerade från sin man, lämnade huset och bytte jobb ännu en gång. Denna gång sökte hon sig till ett företag som arbetar med miljöfrågor.

– Plötsligt fanns den subtila rösten där igen, som jag hade hört så många gånger förr. Jag valde att lyssna och insåg att jag behövde något mer. Jag ville inte längre bara vara i det yttre, utan jag ville förändra världen, ägna mig åt något meningsfullt.

– Under många år hade jag satsat mycket på min karriär, vilket naturligt- vis var utvecklande på många sätt, men mitt driv byggde mest på motivation och längtan efter bekräftelse, och med tiden blev det allt svårare för mig att hitta motivationen. Jag var glad för varje befordran, men glädjen var kortsiktigt, och jag kände alltmer tomhet. Till sist blev jag tvungen att vara ärlig mot mig själv och erkänna att jag hade kört in i en återvändsgränd.

FÖR FYRA ÅR SEDAN träffades Carl och Anneli. De kände genast en djup gemenskap i sättet att se på livet, och en längtan uppstod att tillsammans bidra till att förändra världen. Ur detta föddes boken ”Vägra följa John” som är en sammanfattning av reflektioner kring allt från personlig utveckling och hälsa till vetenskap och samhällsfrågor.

Enligt Anneli och Carl domineras vårt samhälle av ett kortsiktigt tän- kande, där människors egenintresse oftast är viktigare än helheten, och där det finns en blindhet inför att vi alla hör ihop energimässigt.

Ändå ser de hoppfullt på framtiden och känner stor tilltro till att dessa föråldrade tankemönster är på väg att lösas upp. De ser gryningen av en ny tid som istället präglas av gemenskap och upplevelsen av en meningsfull och helhetlig värld. Men några behöver gå före och visa vägen, inte genom att demonstrera sin viljekraft, utan genom att stanna upp och lyssna på inspirationens röst, den som bär nyckeln till det som är fantastiskt i livet.

– Många av oss har under uppväxten fått höra att vi inte ska drömma. Ju äldre vi blir desto mer tränger vi undan den delen av oss som är äkta och levande. Samtidigt kväver vi inspirationen, den som gör att vi känner passionerat för den vi är och det vi ägnar oss åt, och ersätter den med andra drivkrafter, såsom motivation. Med stark motivation och vilja kan vi förvisso ta oss långt, men resan kan bli jobbig och destinationen kanske inte ens blir den rätta. Inspiration kommer från hjärtat och det innebär att vi gör det som är i samklang med det vi verkligen längtar efter. När vi agerar utifrån inspiration har vi ett passionerat förhållande till det vi gör.

DET HANDLAR OM ATT våga gå utanför det trygga och säkra, säger Anneli och Carl. Ett första steg är att bli medveten om att man befinner sig i komfortzonen och försöka förstå varför man är där.

– Det handlar inte bara om slöhet eller ovilja, det är en konsekvens av vårt trygghetsbehov och en del av vårt neurologiska försvarssystem. När vi inser detta blir det lättare att acceptera oss själva utan skuld och se att det inte är något fel på oss.

– Att öppna upp är både enkelt och svårt, beroende på hur man ser det. Det är viktigt att stanna upp och iaktta sig själv och se vilka distraktioner man ägnar sig åt. För vår del har det handlat om att bli uppmärksamma på när vi går in i alltför mycket bekräftelsebehov.

– Som till exempel när vi möter människor som inte tycker och tänker som vi gör, säger Anneli. Då infinnar sig ibland en oro att inte passa in i gemenskapen och bli accepterad. Förut hade jag kanske anpassat mig i en sådan situation, men jag kan inte längre kompromissa med den jag är. Istället stannar jag upp och frågar mig själv vad min oroskänsla vill säga mig.

EFTER ATT ANNELI OCH CARL påbörjade resan mot mer sanning och äkthet i livet har deras liv öppnats upp för ett särskilt flöde. Plötsligt uppstår händelser som hjälper dem framåt, och drömmar och önskningar manifesteras lättare. Att sluta sträva efter bekräftelse och istället ärligt lyssna på sin innersta, djupa sanning är inte alltid lätt, men varje dag innebär nya, spännande skiften.

– Vi rekommenderar att hitta stunder i vardagen när du kan stanna upp och känna efter hur du mår. Helt enkelt ta det lugnt och bli närvarande med dig själv. Lägg märke till de små signalerna som så lätt drunknar i bruset från yttre behov och krav. Lyssna på din kropp, dina känslor, din energi, din intuition och notera vad dina tankar har att säga om detta. Det låter kanske motsägelsefullt men med träning kan vi lära oss att bli uppmärksamma på hur vårt intellekt håller oss tillbaka från att göra det vi egentligen behöver och vill.

Text: Ane Frostad Bild: Hanna Österberg