Utlåtande – bok

Författarna till Vägra följa John har lyckats att på bästa sätt belysa så många viktiga områden, kost, hälsa och medicin. Jag kände mig så härligt normal när jag läste boken och inser att jag aldrig har följt John. Boken har potential att förändra världen om vi alla följer vårt innersta och slutar följa någon som inte ens existerar, nämligen John. Ju fler som läser den och tänker till själva, ju fortare går det. Författarna ställer sig upp likt barnet i sagan om kejsarens nya kläder och pekar på den nakna sanningen.

CAMILLA BRANDT, SJUKSKÖTERSKA