Utlåtande – bok

Det känns att boken är skriven av människor som själva är på resa och på intet sätt ser sig som förmer, det känns att det är äkta vara.

En fantastiskt bra och tänkvärd bok!

BO LENANDER