Tips – hälsa & livsstil

Gör en plan för en fantastisk framtid

Vi vill dela med oss av en enkel men kraftfull metod som hjälper dig att styra ditt liv i den riktningen som du vill, i stället för att låta det bli som det råkar bli.

Vi själva gör en plan inför varje nytt år och stämmer av hur det går med jämna mellanrum under året. Både för att fira mål som uppnåtts och justera och förbättra så att planen stämmer med det vi vill ha.

Om vi känner att vi behöver ändra riktning är det helt okej eftersom vi litar på vår intuition och följer det som känns inspirerande. På så sätt hittar vi ibland smartare och mer glädjefyllda vägar framåt än om vi envist skulle ha hållit kvar vid vårt tidigare beslut.

Det viktiga är att du har en målsättning, intention och önskan för vad du vill ha – det är det som gör hela skillnaden i ditt liv!

Tips och strategier som hjälper dig att röra dig i den riktning framåt som du längtar efter

 1. Underskatta inte kraften i att ägna tid åt att verkligen tänka igenom och känna efter vad du vill uppnå och vad som är viktigt för dig, för att därefter sätta ut en riktning. Bestäm dig för att göra den här övningen – du kommer att tacka dig själv för det!
 2. Avsätt tid som är dedikerad till att göra övningen – 30 minuter räcker.
 3. Starta med att göra en kort summering av det föregående året. Vad är du nöjd med – fira stort! Inom vilka områden nådde du inte ända fram? Kom ihåg att vara snäll mot dig själv och klappa dig själv på axeln för alla de steg du tagit hittills.
 4. Gå nu över till att fundera på vad du vill uppnå under det kommande året. Det kan vara helt nya saker, men även sådant som du har velat uppnå tidigare men inte nått ända fram till. Lyssna på ditt hjärta och känn efter vad som ger dig glädje, lust och passion. Det är lätt att det först kommer “måsten” och “borden”, men fundera över om det är detta DU verkligen vill. Sitt en stund och reflektera över detta.
 5. Fokusera först på de stora målen innan du gör plats för de små. Det kan liknas vid att stoppa ner olika stora stenar i en burk och till slut fylla på med sand. Om du börjar med de största stenarna och fyller på med allt mindre och till sist med sanden så kommer allt att få plats. Det gör att du får med alla delar som är viktiga för att ditt år ska bli så komplett och harmoniskt som möjligt. Men om du gör tvärtom får du bara plats med det lilla och det finns inte längre utrymme för det som är stort och viktigt.
 6. Identifiera de olika delarna som är viktiga för dig och ta med, både i ditt privatliv och vad du vill uppnå avseende din sysselsättning. Exempel på områden som vi själva fokuserar på:
  • Hälsa (fysisk och psykisk hälsa, sömn, kost, fysisk aktivitet etc).
  • Personlig utveckling (vad vill jag utveckla känslomässigt mentalt, energetiskt, själsligt).
  • Relationer (till barn, släkt, vänner, kollegor eller till andra människor över huvud taget).
  • Mål för din sysselsättning (hur vill du utvecklas på jobbet, karriärsmål, ändra sysselsättning eller annat).
 7. Skriv ner respektive rubrik och ta med minst 3 målsättningar per kategori, och fler inom de områden som är extra viktiga för dig att fokusera på det kommande året.
 8. Våga sätta mål som är stretchande och utmanande.
  Vad drömmer du om?
  Om allt var möjligt, vad skulle du då vilja?