Månadens intention

När jag mötte avundsjukan

Den 15 maj i år, på min födelsedag, hände något. Något som inte hade hänt tidigare.

Jag firade min dag med en nära vän till mig. En vän som fick mig att verkligen känna att det var min dag. För första gången ville jag inte undvika min dag – jag ville möta den. Men det skulle visa sig att det inte bara var min dag som jag skulle få möta.

Min vän berättade om en bok som skulle släppas samma höst. Hon hade träffat författarna innan hon mötte mig och berättade att författarna hade bett henne att skriva om deras bok. Hon hade känts självklar för dem, sa hon.

Jag förstod inte vad den ville säga mig

Jag minns så väl när hon berättade det. Jag kunde känna hennes öppna hjärta. Det som hade talat. Det som kände så mycket glädje. Det som kände expansion.

Mitt hjärta och min kropp ville fyllas med samma känslor och jag försökte verkligen. Men jag kände plötsligt ett motstånd. Ett starkt motstånd. Mitt öppna hjärta stängdes.

Den empati jag vanligtvis kunde känna försvann plötsligt. Precis som om den aldrig hade funnits.

När jag förstod vad den egentligen ville säga

Precis när mitt hjärta hade stängts blev jag medveten om vad som hade hänt. Vad det egentligen handlade om.

Det hon hade blivit tillfrågad om var något jag ville bli tillfrågad. Hon hade fått frågan om att skriva – för att hon var hon. För att hon levde i sitt öppna hjärta och talade från det till andra. För att hon hade talat från det till dem.

Det var så jag uppfattade det, och det var precis det som jag också ville. Det som jag trodde att jag inte kunde.

 

När du inte möter känslan avund, så förvandlas den till avundsjuka, svartsjuka och missunnsamhet.

Human Awareness

 

Det var därför jag inte kunde känna hennes glädje. Det var därför mitt öppna hjärta stängdes och min empati försvann.

När jag blev medveten om det förstod jag snart att det hon nu hade var något jag hade längtat efter och velat så länge. Mitt starka motstånd handlade egentligen om en stor längtan jag hade själv, men som jag inte hade följt.

Jag mötte den …

Det var först då jag blev medveten om alla gånger i mitt liv när jag inte kunnat möta känslan av avund. Det var inte en tillåten känsla så jag förnekade den.

Därmed kunde jag inte heller följa min längtan. Den längtan jag återigen hade känt och motarbetat.

Jag behövde möta avundsjukan som jag kände för det min vän hade och förstå vad känslan försökte tala om för mig – att det här var vad jag egentligen ville göra och ha. Att det var så viktigt för mig.

För om jag började förstå mig på, och använda avundsjukan, skulle den känslan kunna bli en drivkraft för att ge mig det jag egentligen ville ha.

… för första gången

Där och då, började jag tillåta och möta känslan. Precis som den var. För första gången mötte jag känslan ren avund.

När jag gjorde det förstod jag att den avundsjuka och svartsjuka jag ofta hade känt tidigare i mitt liv, egentligen hade varit nedtryckt avund. Att jag hade gjort motstånd mot det jag egentligen velat ha.

Avunden var inte ond – det var motståndet mot att känna den som var av ondo.

Den onda avundsjukan

Det finns en anledning till varför jag och andra inte tycker om att känna avund. Det är för att vi redan tidigt får lära oss att avund är en negativ känsla. Det är något vi lär oss är skamligt och vi känner ofta skuld när vi upplever den.

Vi lär oss därför att trycka ner och fördöma känslan, i stället för att tillåta och möta den.

Som egentligen handlar om något annat …

Det som händer när vi inte vill möta och känna avund, är att den i stället förvandlas till avundsjuka, svartsjuka, missunnsamhet, fördömanden och hat. Det är då vi kan bli själviska, nedlåtande, hämndlystna, konkurrensinriktade, snåla, egocentriska och så vidare.

Vi har svårt att känna empati och att kunna vara tacksamma för andras lycka.

Så som det blev och blivit för mig.

… och talar om vad vi vill ha och längtar efter

Om du däremot tillåter dig att möta och känna avund, och förstår vad den egentligen vill tala om för dig, så ger den dig vägledning till vad du längtar efter att få mer av i ditt liv. När en annan människa har det du vill ha, föder det en längtan efter något som du saknar och du blir då uppmärksammad på detta.

 

När du tillåter dig att möta och känna avund och förstår vad den egentligen vill tala om för dig, så ger den dig vägledning till vad du längtar efter att ha mer av i ditt liv.

Human Awareness

Det är först då du kan förstå att avundsjukan och svartsjukan du känt inte är samma sak som att känna avund.

Den som började vägleda mig …

Jag förstod det inte då, men nu i efterhand kan jag se hur det som hände direkt började vägleda mig och satte en riktning åt det håll jag ville. Jag började leva i mitt öppna hjärta allt mer. Jag började skriva mer. Skriva från mitt öppna hjärta – för det var det jag ville.

Jag avsatte tid för mitt skrivande varje dag. Till en början fem minuter. Minuterna blev allt fler och blev till timmar.

… till min längtan och dröm …

Ett par månader senare blev jag tillfrågad om att skriva ett förord – till samma bok. Det som hade hänt var att jag en dag skrev en text om författarna, från mitt hjärta, som jag kände att jag skulle dela med dem. Så jag skickade den till dem.

Allt började med att jag på min födelsedag först kände avundsjuka och därefter mötte känslan avund, och det slutade med att jag fick göra det jag hade drömt om och längtat efter så länge jag kunde minnas.

Detta för att jag slutligen valde att möta avundsjukan och låta den vägleda mig, i stället för att motarbeta den.

… som nu har förverkligats

För ett par veckor sedan, läste jag förordet i boken för första gången. Det kändes så overkligt. Mitt hjärta stängdes återigen och jag kunde inte beröras av orden.

För en vecka sedan lyssnade jag på förordet för första gången som ljudbok, uppläst av Anders Ekborg. Och det kändes overkligare än någonsin.

Men något hände med mitt hjärta. Jag trodde aldrig att jag skulle beröras och gråta av mina egna ord – men han fick mig att gråta. Mitt hjärta var öppet, igen.

Det var verkligt. Det var på riktigt.

Månadens intention

Den här månadens intention handlar om att du ska möta avunden – och använda den som din STORA riktning till din längtan och dina drömmar.

Vad vill du ha?

Vad önskar du dig?

Vilka människor har det du vill ha och längtar efter?

Om du tillåter och möter avund, så kommer den att ge dig svaret och visa dig vägen dit. Precis som den visade mig vägen.

 

Med all kärlek,
Madeleine